Exlibris Media

www.håptimisten.com

Håptimisten

Denne boken handler om Marie Hav Lundkvists reise fra en aktiv gående forretningskvinne til en rullende sterkt funksjonsnedsatt kvinne, der hun møter et samfunn og et helsevesen som ikke noen av oss «friske» kan forestille oss.
Fra 2010 og framover har Marie gradvis mistet muskelkraften i bein, armer, hender og delvis i rygg og nakke. Hun er i dag også sterkt hørselssvekket, og evnen til å lese og skrive som før er likeledes påvirket.
Marie har en progredierende genetisk muskel- og nervesykdom som ligger på cellenivå. Trolig er dette en medfødt mitokondriell sykdom. Alle prøvesvarene er ennå ikke helt kartlagt, men som ekspertene ser det i dag, fins det ingen bremsemedisin. Marie fortsetter å ta prøver for å få svar på enda flere spørsmål om denne nedbrytende sykdommen.
Til tross for en total endring av livssituasjon på bare noen få år har Marie beholdt en utrolig sterk livskraft. At hun ikke gir opp og har evnen til å vende denne livsødeleggende situasjonen til å finne positive løsninger og betrakte tilværelsen med en stor porsjon humør, kommer vi lesere snart til å få se eksempler på.
Med illustratøren Robert Källgrens herlige, innlevelsesrike tegninger som selskap tar Marie oss med på sin reise og sine møter med samfunnet og helsevesenet, alt med et glimt i øyet. Det er ikke mulig å se bort fra alvoret, men Maries evne til å gjenfortelle sine erfaringer fører både til latter og ettertanke på en måte som berører.
Denne boken vekker tanker hos oss alle, og Marie gir oss et innblikk i samfunnets og helsevesenets ofte manglende evne til å møte et menneske i en tid av tap og sårbarhet.
Marie har «Håp og optimisme» som motto og kaller seg «Håptimisten».
www.haptimisten.com

ISBN: 978-82-8173-636-8

Bla i boken her

Kjøp boken her